Deklaracja wekslowa przyrzeczeniem spłaty

31 sierpnia
15:14 2012

Bez kredytu trudno jest się obejść. To brutalne, aczkolwiek prawdziwe stwierdzenie. Każdy większy zakup, często wiąże się z koniecznością sięgnięcia po zadłużenie. Tak jest w przypadku statystycznego Kowalskiego. Bankom taki stan rzeczy jest rzecz jasna na rękę, gdyż to kredyty i pożyczki stanowią źródło utrzymania banków w postaci pobieranych odsetek. Banki wbrew takiemu stanowi rzeczy nie podejmują decyzji o udzieleniu kredytu pochopnie. Świadczy o tym ilość koniecznych do spełnienia przez kredytobiorcę wymogów, tak aby jego prośba kredytu została rozpatrzona pozytywnie. Nie jest to jedyny „wentyl bezpieczeństwa” którym w swoim funkcjonowaniu posługują się banki. Za kolejny, może posłużyć zabezpieczenie kredytu. I tu natrafiamy na pojęcie weksla. O wekslu mówi się że jest bezwarunkowym przyrzeczeniem zapłaty. Cóż to oznacza? Wystawca papieru wartościowego składa zobowiązanie o prostej treści: albo sam zapłaci odbiorcy weksla oznaczoną sumę wekslową, lub na rzecz odbiorcy weksla dokona tego osoba trzecia. Przy pojęciu weksla warto również zwrócić uwagę na pojęcie jakim jest deklaracja wekslowa. Deklaracja wekslowa jest swoistego rodzaju dodatkiem to weksla, aczkolwiek nie jest dodatkiem niezbędnym. Czemuż służy? Tak jak wspomniano wcześniej, weksel stanowi zabezpieczenie spłaty kredytu i taką samą rolę pełni deklaracja wekslowa, mianowicie wystawca weksla jest chroniony przed niewłaściwym bądź niezgodnym z umową wypełnieniem weksla przez jego posiadacza. Deklaracja wekslowa określa istotne warunki korzystania i posługiwania się wekslem, mianowicie sytuację oraz sposób uzupełnienia czy też wypełnienia weksla oraz okazania go do zapłaty. Pod tymi zagadnieniami kryje się określenie kwoty wypełnienia weksla a także przykładowo wskazanie czy w zapłacie rat pożyczki nie doszło do opóźnień.