Kredyt studencki-kredyt dla młodych

29 stycznia
15:21 2013

Kredyt studencki jest kredytem preferencyjnym czyli skierowanym do pewnej grupy odbiorców bowiem mogą oni liczyć na dopłaty od państwa. Sprawdźmy więc jakie warunki należy spełnić aby uzyskać kredyt na preferencyjnych warunkach spłaty. Aby pomóc młodym ludziom uczącym się na uczelniach wyższych powstał kredyt studencki, dzięki któremu wielu studentów może studiować nawet jeśli wcześniej nie były ich na to stać. Kredyt studencki skierowany jest więc do młodych, którzy pochodzą z biedniejszych lub niepełnych rodzin. Kredyt studencki skierowany jest do wszystkich studentów uczących się na uczelniach wyższych, niezależnie od tego czy jet to uczelnia państwowa czy prywatna. O taki rodzaj zadłużenia mogą ubiegać się studenci zaoczni i dzienni. Każdy kto nosi się z zamiarem zaciągnięcia kredytu studenckiego powinien na początku sprawdzić czy mieści się w normach dotyczących dochodów na jedną osobę w rodzinie, jeżeli więc student ma większe dochody niż przyjęta norma nie może ubiegać się o kredyt preferencyjny. Preferencyjne warunki spłaty kredytu studenckiego polegają na tym, że student spłaca zadłużenie dopiero dwa lata po zakończonej nauce, a oprocentowanie zadłużenie jest o wiele mniejsze aniżeli oprocentowania kredytów bankowych. Studencki mogą ubiegać się nawet o 30 tysięcy złotych kredytu, lecz tylko ci, którzy są na pierwszych roku, młodzi uczących się w latach kolejnych muszą od sumy 30 tysięcy odjąć 6 tysięcy za każdy przebyty już rok nauki, suma summarum na 5 roku student może otrzymać maksymalnie 6 tysięcy zadłużenia. Warto również zaznaczyć, że o kredyt studencki szczególnie powinni ubiegać się studenci z bardzo dobrymi wynikami w nauce, bowiem student, który ukończył szkołę w gronie najlepszych absolwentów może później ubiegać ie całkowite lub częściowe umorzenie zadłużenia.