Euro jest waluta europejską

29 października
15:54 2012

Euro jest waluta europejską, która jest obecna w coraz większej ilości krajów członkowskich. Póki co jednak w Polsce nie zagościła. Co jest powodem takiego stanu rzeczy? Przede wszystkim to , że nasz kraj pod żadnym względem ani gospodarczym ani ekonomicznym nie jest gotowy na tak duże zmiany. Niedawno polski rząd wycofał również kredyty w walucie europejskiej?

Wycofanie kredytów walutowych było spowodowane wieloma czynnikami. Pierwszym i zarówno oczywistym jest narastający kryzys ekonomiczny w naszym kraju. Przyszedł on do nas już w 2008 roku jednak to rok 2013 określa się jako apogeum owego kryzysu. Widać to już dzisiaj na przykładzie sfery zatrudnienia. Coraz więcej osób narzeka na brak zajęcia spowodowany brakiem ofert o pracę. Rośnie również inflacja w naszym kraju. Kursy walut zaczęły wariować, każdy na pewno pamięta umocnienie się franka szwajcarskiego sprzed roku. Jego poziom w najgorszym okresie osiągnąć pułap aż 4 PLN. Dzisiaj sytuacja się względnie unormowała jednak w dalszym ciągu nie ma gwarancji , że tabele kursowe wrócą do swojej dawnej formy. Kredyt w euro czy kredyt we franku szwajcarskim są dzisiaj dedykowane jedynie najbogatszym konsumentom, którzy maja gwarancje spłaty zadłużenia. Nie dla szarej masy kredyt denominowany w obcej walucie. Bank postanowiły wyeliminować tego rodzaju pożyczki, ponieważ obawiały się tego, że kredytobiorcy nie będą w stanie spłacić swojego zobowiązania. A to jedynie pogłębiłoby falę kryzysową w naszym kraju. Kredyt w euro przez lata był bardzo pozytywnym produktem, który cechował się zdecydowanie niższym oprocentowaniem. W dalszym ciągu jego oprocentowanie jest relatywnie niskie , jednak wzrosły stopy procentowe podyktowane przez Euribor. Przez to kredyt stał się dużo droższym produktem niżeli kilka miesięcy temu.