Oprocentowanie stałe

01 sierpnia
16:25 2012

W dzisiejszych czasach co drugi konsument miał jakikolwiek związek z kredytem bankowym. Nie ma znaczenia czy korzystaliśmy z kredytu gotówkowego czy kredytu hipotecznego. W każdym przypadku obowiązywało nas bowiem oprocentowanie kredytu i związane z tym parametrem obowiązki kredytobiorcy. Oprocentowanie kredytu jest ściśle związane z pojęciem stopy referencyjnej. Jest to współczynnik, który reguluje państwo. Daje nam on informacje odnośnie poziomu naszego oprocentowania. Banki mają do wyboru aktualizację postanowień rady polityki pieniężnej, która raz na 3 miesiące zmienia stopę oprocentowania dla kredytów bankowych. Każda instytucja finansowa może dokonać wyboru w tej kwestii. Spektrum ich możliwości nie jest jednak duże bowiem jak się okazuje mają oni do wyboru jedynie WIBOR 3M lub WIBOR 6M. W skrócie oznacza to , ze poziom oprocentowania będzie zmieniła się w skali albo trzech miesięcy albo pół roku. Banki mają w tej kwestii podzieloną ofertę. Żadna z tych opcji nie jest bardziej lub niej korzystna. Oprocentowanie stałe cechuje się tym, że w kontekście wahań kursowych nie ulega zmianie. Oprocentowanie zmienne cechuje różnorodność poziomu opłat w zależności od zmieniających się warunków kredytowych. Oprocentowanie stałe jest zdecydowanie częściej wybierane przez kredytobiorców, którym kojarzy się ono ze stałym parametrem. Oprocentowanie kredytu dzieli się również zarówno na nominalne oraz rzeczywiste. Oprocentowanie stałe rzeczywiste określa poziom opłat związanych z perspektywą całoroczną. Oprocentowanie nominalne natomiast jest to ogół opłat w skali zaledwie roku. Owszem, oprocentowanie rzeczywiste jest jedynym miarodajnym. Wiele osób sugeruje się jednak oprocentowaniem nominalnym co jest dużym błędem. Przez to mamy przekłamany obraz kredytu. A jest on w rzeczywistości zdecydowanie droższy.