Jak kobiety dysponują pieniędzmi

17 marca
18:05 2013

Dzisiejsze kobiety nie przypominają już tych zahukanych przedstawicielek płci przeciwnej sprzed kilkudziesięciu lat. Są bowiem aktywne zawodowo, mają swoje plany marzenia są osobami przedsiębiorczymi. Zarządzają rodzinnymi budżetami nie gorzej niż ich mężowie. Godzą pracę z obowiązkami rodzinnymi. Jeszcze sto lat temu było pod tym względem zupełnie inaczej. Każda kobieta , która chciała sobie pozwolić na pracę musiała zapytać swojego męża o zgodę w tym zakresie. Każda praca czy własna firma zależała od tego czy zgodzi się na to partner życiowy. Kobiety pod względem aktywności zawodowej były więc poniekąd ubezwłasnowolnione. Mało tego w sytuacji kiedy zona otrzymała jakikolwiek zysk ze swojej działalności, to prawo do rozporządzania środkami leżało po stronie męża. Na szczęście minęło sto lat, czasy się diametralnie zmieniły oraz kobieca rzeczywistość również zmieniła się o sto osiemdziesiąt stopni. Dzisiaj mamy pełną swobodę w układaniu sobie życia. Równouprawnienie w zarządzaniu środkami finansowymi oraz w kwestii wyborów jest oczywiste. Zarówno kobieta jak i mężczyzna na takim samym poziomie korzystają z produktów oferowanych im przez banki. Dowolnie mogą brać kredyty hipoteczne, kredyty lombardowe czy gotówkowe i każdy rodzaj depozytów. Mao tego coraz więcej banków oferuje kobietom usługi dedykowane specjalnie dla nich. Takim produktem może być oczywiste konto na obcasach oferowane kobietom przez bank zachodni bank zachodni  wbk. Co drugi klient okazuje się być kobietą w instytucjach finansowych. Kobiety są bowiem coraz bardziej zainteresowane zakładaniem własnych działalności i w związku z tym coraz częściej biorą kredyty na działalność. Wśród kobiet są również i takie, które śmiało nazwiemy milionerkami. Co trzecia z nich inwestuje w ryzykowne produkty strukturyzowane.